Cenník platených služieb pre firmy

 

 

Top ponuka na 7 dní

25,00 €

Top ponuka na 14 dní

50,00 €

Top ponuka na 30 dní

70,00 €

Videovizitka

1,00 €

Kontakt

5,00 €

Balíček 10 kontaktov

20,00 €

Balíček 20 kontaktov

30,00 €

Balíček 50 kontaktov

50,00 €

Balíček 10 videovizitiek

5,00 €

 

 

Balíček štart - obsahuje 3 kontakty + 3 videovizitky - ZDARMA

Balíček 10 kontaktov - obsahuje 10 kontaktov

Balíček 20 kontaktov - obsahuje 20 kontaktov 

Balíček 50 kontaktov - obsahuje 50 kontaktov

Balíček 10 videovizitiek - obsahuje 10 videovizitiek

 

Cenník bannerov

 

 

Hlavná stránka logo

0,01 € * počet impresií (zobrazení)

Hlavná stránka banner

0,01 € * počet impresií (zobrazení)

Banner horný

0,01 € * počet impresií (zobrazení)

Banner pravý

0,01 * počet impresií (zobrazení)

Dolný statický banner

0,01 € * počet impresií (zobrazení)

 

Bannery je možné objednať v mnnožstve 1000, 3000, 5000, 10000, 20000 alebo 50000 impresií (zobrazení).

Všetky uvedené ceny sú konečné. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

 

Spôsob a podmienky platby

 

Aktuálne ceny za objednané služby sú uvedené v cenníku, ako aj v účte užívateľa platné v deň objednania služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien cenníka. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na webovej stránke VideoJob.eu.

Všetky uvedené ceny sú konečné. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

V prípade všetkých platených služieb ako sú kontakt, videovizitka, balíčky kontaktov a videovizitiek, top ponuka, reklamné služby- bannery, logo na hlavnej stránke, platba sa vždy uskutoční až po využití (ukončení) týchto služieb.

Platba prebehne až po prekročení limitu 350€, alebo 30 dní podľa toho čo nastane skôr, prípadne ak klient má záujem môže platbu využitých služieb uskutočniť aj skôr.

Úhrada faktúr za objednané služby je vykonávaná cez službu comfort pay -automatickým sťahovaním postriedkov z platobnej karty zamestnávateľa/firmy (ďalej klient) po prekročení limitu 350€ alebo po uplynutí 30 dní, podľa toho čo nastane skôr (prípadne aj skôr, ak si to klient želá). V prípade, že klient chce zrušiť účet a má aktívne služby, ktoré ešte nevyužil, môže mu byť vystavená faktúra na aliqvotnú čiastku iba za využité služby, po úhrade faktúry môže následne zrušiť účet.

Pred objednaním platených služieb je preto potrebné registrovať platobnú kartu klientom. Registrácia karty prebieha v zabezpečenom prostredí banky službou card pay, na stránke prevádzkovateľa sa neuchovávajú žiadne informácie o danej karte.

Registračný poplatok je 0,01€, ktorým sa identifikuje (overí) platobná karta klienta. Nasledovné platby budú sťahované automaticky.

Registráciou platobnej karty, klient súhlasí s automatickým zúčtovaním a sťahovaním finančných prostriedkov za využité platené služby prevádzkovateľom z platobnej karty službou comfort pay.

Platobnú kartu môže klient kedykoľvek odregistrovať.

Po zaregistrovaní platobnej karty je možné okamžite kúpiť jednotlivo kontakt alebo videovizitku, alebo objednanie balíčka, ktorý je okamžite aktivovaný. Z aktívneho balíčka sa odrátavajú využité kontakty a videvizitky, taktiež kúpa top ponuky, ktorá je hneď zobrazovaná ako top ponuka v osobitnej kategórii.

Bannery a logo na hlavnej stránke, je možné objednať maximálne mesiac dopredu, objednáva sa počet zobrazení, po schválení sa aktivuje v zadanom čase, ktorý si klient zvolil. Klient túto službu vidí v účte v aktívnych službách, po využití všetkých zobrazení sa táto služba presunie do využitých služieb, po úhrade do uhradených služieb.

Klientovi je vystavená a emailom automaticky odoslaná elektronická faktúra podpísaná elektronickým podpisom, tiež táto faktúra bude v účte, kde si ju klient môže pozrieť, stiahnuť.